ZGKiM Kadzidło
ul. Targowa 4
07-420 Kadzidło

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
ul. Kościuszki 15

tel. 29 761 89 38
tel. kom. 608 363 388
fax 29 761 89 38
e-mail zgkim@kadzidlo.pl
Biuletyn
Informacji
Publicznej

cennik usług

strefa klienta   >   cennik usług
Cennik usług obowiązujący w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Kadzidle

(obowiązuje od 17 maja 2018r.)

1.

Montaż i demontaż  wodomierza:
(uszkodzenie wodomierza z winy odbiorcy)

Koszt wodomierza

Wg cennika

Koszt modułu radiowego

Wg cennika

Montaż  wodomierza

80,00zł brutto

Ponowne oplombowanie wodomierza

40,00zł brutto

2.

Rejestracja i plombowanie wodomierza – pod licznika

40,00zł brutto

3.

Za dokonanie rozplombowania wodomierza i ponowne jego zaplombowanie  (plomby uszkodzone z winy odbiorcy)

40,00zł brutto

4.

Za dokonanie zdemontowania wodomierza na okres zimowy

40,00zł brutto

5.

Montaż wodomierza po okresie zimowym

40,00zł brutto

6.

Wypożyczenie zestawu wodomierzowego do poboru wody z hydrantu (w skład usługi wchodzą):

Wynajem zestawu z wodomierzem na okres do 30 dni

200,00zł brutto

Wynajem zestawu z wodomierzem po upływie 30 dni; opłata za 1 dzień

10,00zł brutto

Zużycie wody wg wskazań wodomierza w zł/m3

2,70zł brutto/m3

7.

Programowanie modułu radiowego na pod liczniku 

W siedzibie Spółki

10,00zł brutto

U odbiorcy usługi

40,00zł brutto

8.

Wydanie zaświadczenia o jakości i ilości dostarczonej wody

20,00zł brutto

9.

Woda

2,70zł brutto/m3

10.

Płukanie, dezynfekcja wewnętrznej sieci wodociągowej – wycena indywidualna pokrywająca koszty zużytej wody oraz czynności pracowników.

 

11.

Ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego lub ponowne uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego; z przyczyn niezależnych od ZGKiM Sp. z o.o. (wznowienie dostawy wody lub wznowienie odprowadzenia ścieków)

250zł/szt.

12.

Praca konserwatora (za każdą rozpoczętą godzinę)

60zł/h13.

Opłata za udrażnianie kanalizacji sanitarnej urządzeniem wysokociśnieniowym

Za rozpoczęte ½ godziny pracy

300,00zł brutto

Za każdą godzinę pracy

500,00zł brutto

14.

Wywóz nieczystości płynnych w granicach miejscowości Kadzidło, beczką o pojemności 5000 litrów.

80zł/szt.

15.

Wywóz nieczystości płynnych poza granicami miejscowości Kadzidło, beczką o pojemności 5000 litrów.

90zł/szt.

16.

Wywóz nieczystości płynnych w granicach miejscowości Kadzidło, beczką o pojemności 9000 litrów.

120zł/szt.

17.

Wywóz nieczystości płynnych poza granicami miejscowości Kadzidło, beczką o pojemności 9000 litrów.

130zł/szt.

18.

Wynajem wozu asenizacyjnego 5000 litrów (za każdą rozpoczętą godzinę)

100zł/h

19.

Wynajem wozu asenizacyjnego 9000 litrów (za każdą rozpoczętą godzinę)

130zł/h

20.

Odprowadzanie ścieków

4,65zł/m321.

Odbiór odpadów z nieruchomości
(w skład usługi wchodzą):

Transport z załadunkiem na terenie miejscowości Kadzidło

40,00zł brutto

Transport z załadunkiem na terenie Gminy Kadzidło z wyłączeniem miejscowości kadzidło

60,00zł brutto

Kosz utylizacji odpadów za 1kg wg cennika

 

22.

Utylizacja odpadów komunalnych (zmieszanych)

0,40zł brutto

23.

Odbiór odpadów komunalnych z pojemnika 80 litrów

20,00zł brutto/szt.

24.

Odbiór odpadów komunalnych z pojemnika 120 litrów

25,00zł brutto/szt.

25.

Odbiór odpadów komunalnych z pojemnika 1100 litrów

105,00zł brutto/szt. 

26.

Wynajem ładowarki KRAMER wraz z obsługą operatora.

100,00zł/h

27.

Wynajem ładowarki MANITOU wraz z obsługą operatora

150,00zł/h

28.

Wynajem ciągnika rolniczego za każdą rozpoczętą godzinę

Za ½ godziny

40,00zł

Za 1 godzinę

70,00zł

29.

Wynajem samochodu dostawczego VOLKSWAGEN T5

Za ½ godziny

40,00zł

Za 1 godzinę

70,00zł30.

Wodomierz strumieniowy Φ15– AQUARIUS (przystosowany do pracy z modułem radiowym)

60,00zł brutto

31.

Wodomierz objętościowy Φ15 – ALTAIR (przystosowany do pracy z modułem radiowym)

125,00zł brutto

32.

Moduł radiowy IZAR

215,00zł brutto33.

Kompost za 1 tonę (z dowozem na terenie Gminy Kadzidło)

100,00zł brutto34.

Kosz 120 litrów (używany)

75,00zł brutto

35.

Kosz 1110 litrów (używany)

650,00zł brutto36.

Krąg betonowy 120cm (średnica) / 50cm (wysokość) / 12cm (grubość)

190,00zł brutto

37.

Krąg betonowy 50cm (średnica) / 100cm (wysokość) / 8cm (grubość)

120,00zł brutto

38.

Płyta na studzienna pełna 75cm (średnica)  / 12cm (grubość)

60,00zł brutto

39.

Płyta na studzienna z otworem 100cm (średnica)  / 50cm (otwór) / 12cm (grubość)

78,00zł brutto

40.

Pierścień obciążeniowy 100cm (średnica)  / 70cm (otwór) / 14cm (grubość)

85,00zł brutto

41.

Płyta na studzienna pełna 144cm (średnica)  / 13cm (grubość)

215,00zł brutto

42.

Płyta na studzienna z otworem 144cm (średnica)  / 60cm (otwór) / 13cm (grubość)

225,00zł brutto